หน้าหลัก> เกี่ยวกับเรา> ข้อตกลงผู้ใช้

ข้อตกลงผู้ใช้

หมายเหตุ: โปรดอ่านข้อตกลงผู้ใช้ฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนติดตั้ง เข้าถึง ทำสำเนา หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่างนี้ หรือติดตั้ง เข้าถึง ทำสำเนา หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จัดทำสัญญาที่บังคับใช้ได้ตามกฏหมาย และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่มีการแก้ไข

การส่งคืน: หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ข้อตกลงนี้ หรือหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ทุกข้อ คุณต้องคลิกปุ่ม "ยกเลิก" ด้านล่างนี้ และคุณต้องไม่ติดตั้ง เข้าถึง ทำสำเนา หรือใช้ซอฟต์แวร์ และคุณต้องลบออกจากหน่วยความจำและที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และสำเนาซอฟต์แวร์และเอกสารทั้งหมดภายใน 3 วัน
1. การให้สิทธิ์อนุญาต 
MoboRobo อนุญาตให้คุณติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ MoboRobo (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เสนอให้อนุญาตคุณใช้ผลิตภัณฑ์บนเงื่อนไขไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บรรจุไว้ในข้อตกลงนี้
2. คำอธิบายบริการ 
บริษัทเสนอระบบจัดการข้อมูลสมาร์ทโฟน "MoboRobo" และบริการดาวน์โหลดเนื้อหาฟรี ("บริการ") เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ "http://www.Moborobo.com" ("เว็บไซต์") บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ URL ของเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในการใช้บริการคุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่งบริษัทจัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ ("ซอฟต์แวร์") ผู้ที่ต้องการใช้บริการนี้ต้องเปิดบัญชีกับบริษัท ("บัญชี") บริษัทมิได้จัดเตรียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ตั้งอยู่ที่ http://www.Moborobo.com เป็นบริการส่วนที่เปิดใช้งาน และการใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อตกลงและกฏจรรยาบรรณ
3. สิทธิ์การใช้งาน 
ตามข้อบังคับและข้อตกลงนี้ บริษัทอนุญาตให้สิทธิ์การใช้งานบริการและสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วง ให้เช่า เซ่าซื้อ ผ่อนชำระ หรือโอนสิทธิ์ในซอฟต์แวร์เพื่อกำไร ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ วิศวกรรมผันกลับ หรือคอมไพล์ซอฟต์แวร์ใหม่ หรือสร้างงานอื่นในรูปแบบของซอฟต์แวร์หรือบริการนี้ หรือใช้ซอฟต์แวร์นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลง สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาตให้คุณอย่างชัดเจนถือว่าเป็นสิทธิ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์นี้อาจรวมซอฟต์แวร์บริษัทอื่นซึ่งบริษัทอนุญาตให้มอบสิทธิ์ช่วงเพื่อการใช้งานและส่งมอบ และได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. รหัสผ่าน 
คุณต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านที่ใช้เข้าถึงบริการ และใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่ "คาดเดายาก" (รหัสผ่านซึ่งผสมตัวอักษรใหญ่และเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ) กับบัญชีของคุณ บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ปฏิบัติตามความต้องการดังกล่าว
5. จริยธรรมด้านเนื้อหาและสมาชิก
(a) เนื้อหา 
ภายใต้การให้สิทธิ์นี้ สิทธิ์ ชื่อเรื่อง และผลประโยชน์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสำเนาของผลิตภัณฑ์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท คุณรับทราบว่า: 
(i) คุณสามารถเข้าถึงภาพกราฟิก ซาวด์เอ็ฟเฟ็กต์ เพลง วิดีโอแอนิเมชั่น และข้อความ โดยใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ (ร่วมกัน "เนื้อหา") และ
(ii) อาจมีการจัดเตรียมเนื้อหาภายใต้สิทธิ์โดยผู้จัดทำเนื้อหาอิสระ รวมถึงข้อความจากสมาชิกรายอื่นๆ (ผู้จัดทำเนื้อหาอิสระทั้งหมด ต่อไปจะอ้างถึงว่า "ผู้จัดทำเนื้อหา") บริษัทมิได้ดูเนื้อหาก่อนซึ่งเป็นไปตามนโยบาย บริษัทมีสิทธิ์ (แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ในการลบเนื้อหาซึ่งอันตราย ก้าวร้าว หรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้
(b) สิทธิ์ในเนื้อหา
บริษัทเสนอให้ดาวน์โหลดเนื้อหาและเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ในแหล่งข้อมูลเปิดฟรี ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่สร้างขึ้นนั้นเป็นของผู้สร้างเนื้อหา บริษัทไม่รับผิดชอบในแหล่งที่มาของเนื้อหา หากคุณพบว่ามีเนื้อหาใดในแพลตฟอร์มนี้ที่ฝ่าฝืน โปรดแจ้งเรา เราจะลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนเหล่านั้นโดยทันที คุณรับทราบว่าบริษัทและผู้สร้างเนื้อหามีสิทธิ์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องภายใต้ลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น และคุณรับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาที่ฝ่าฝืนสิทธิ์ดังกล่าว คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้เนื้อหาใดๆ เพื่อแสวงหากำไร
(c) เนื้อหาสมาชิก
สมาชิกสามารถอัปโหลดเนื้อหาสู่เซิร์ฟเวอร์ของเราในหลากหลายรูปแบบ เช่นในตัวเลือกที่คุณเลือกไว้สำหรับ MoboRobo และในกระดานข่าวและพื้นที่สำหรับผู้ใช้สื่อสารกัน นอกจากได้ระบุไว้ในการรับส่ง โดยการส่งเนื้อหาไปสู่พื้นที่บนบริการ ถือว่าคุณอนุญาต (หรือคุณรับรองว่าเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตไว้) สิทธิ์ให้แก่บริษัท และให้สิทธิ์การใช้งาน ทำซ้ำ แก้ไข ประยุกต์ เผยแพร่ แปล สร้างงานอื่น แจกจ่าย ทำ และแสดงเนื้อหาไปทั่วโลก และ/หรือ รวมไว้ในงานอื่นในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีซึ่งใช้กันอยู่หรือพัฒนาในภายหลัง 
(d) จริยธรรมของสมาชิก 
คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้บริการเพื่อ: (i) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือรับส่งเนื้อหาซึ่งฝ่าฝืนสิทธิ์ของบริษัทอื่น; (ii) เลียนแบบบุคคลหรือเอนทิตี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พนักงานของบริษัทหรือการระบุหรือนำเสนอผิดๆ ในบุคคลหรือเอนทิตี;
(iii) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือรับส่งเนื้อหาซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ; (iv) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือรับส่งเนื้อหาซึ่งบริษัทพิจารณาว่าอันตราย เป็นภัยคุกคาม ไม่ถูกต้อง ข่มขู่ หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ใส่ร้าย ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เกลียดชัง หรือเหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติ; หรือมีไวรัสเช่น โทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา แคนเซลบ็อต หรือรูทีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งสร้างความเสียหาย ลุกล้ำ ขัดจังหวะ หรือเข้ายึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนตัว;
(v) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือรับส่งเนื้อหาซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ในการรับส่งภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ (เช่นข้อมูลภายใน การครอบครอง และข้อมูลลับที่รู้มาหรือเปิดเผยความสัมพันธ์การจ้างงาน หรือภายใต้ข้อตกลงที่ไม่เปิดเผย; 
(vi) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือรับส่งโฆษณา ส่งเสริมการขาย “อีเมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “รูปแบบปิรามิด” หรือรูปแบบอื่นๆ; (vii) ยุ่งเกี่ยวหรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือไม่เป็นไปตามความต้องการ ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ; หรือ (viii) "เฝ้าติดตาม" หรือทำอันตรายต่อสมาชิกอื่น 
(e) การแก้ไขโปรแกรมบนไคลเอนต์
สมาชิกทุกคนต้องใช้โปรแกรมไคลเอนต์ที่บริษัทจัดให้ บริษัทจะอัปเดตโปรแกรมไคลเอนต์เป็นระยะ ผู้เล่นทุกคนต้องใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด การแก้ไขโปรแกรมไคลเอนต์ของ MoboRobo เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนอาจถูกระงับการบริการ 
(f) การแสวงหาประโยชน์จากจุดบกพร่องของโปรแกรม
ห้ามสมาชิกแสวงหาประโยชน์จากจุดบกพร่องของโปรแกรมใน MoboRobo บนเว็บไซต์ และ/หรือ ภายในระบบของบริษัท  หากฝ่าฝืนอาจถูกระงับการบริการ  
6. บริการอย่างเป็นทางการ
บริษัทได้ออกแบบ MoboRobo เพื่อการจัดการสมาร์ทโฟนและการดาวน์โหลดเนื้อหาเท่านั้น ตามที่บริษัทเสนอไว้ในเว็บไซต์ คุณยอมรับที่จะใช้งาน MoboRobo เฉพาะที่บริษัทเสนอในเว็บไซต์เท่านั้นโดยไม่ผ่านทางช่องทองอื่น คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการสร้าง เผยแพร่ แจกจ่าย สร้างงานเลียนแบบจาก หรือใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ยูทิลิตี้ แอปพลิเคชั่น ตัวจำลองแบบ หรือเครื่องมือที่ได้รับจาก หรือสร้างขึ้นเพื่อ MoboRobo แต่คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งอนุญาตไว้ในข้อตกลงนี้ได้ คุณไม่สามารถดำเนินการใดๆ ซึ่งใช้ข้อมูลจำนวนมากบนโครงสร้างพื้นฐานของเราโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่สมเหตุสมผล คุณไม่สามารถขายหรือประมูลบัญชีหรือสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ของ MoboRobo
7. ความเป็นส่วนตัว
(a) ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้เราในช่วงลงทะเบียนจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ภายในเท่านั้น บริษัทใช้ข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมไว้เพื่อวิเคราะห์หาสิ่งที่คุณชอบเพื่อปรับปรุงบริการ เว้นแต่ข้อตกลงนี้อนุญาตไว้หรือคุณให้การอนุญาต บริษัทจะไม่มอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บริษัทอื่นโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต
บริษัทไม่รับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีที่บริษัทอื่นขัดจังหวะหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย หากคุณร้องขอการสนับสนุนทางเทคนิค คุณยินยอมให้เราเข้าถึงและตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่คุณโหลดซอฟต์แวร์จากระยะไกลเพื่อการสนับสนุนและแก้ปัญหา คุณยอมรับว่าบริษัทอาจสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมลหรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อจุดประสงค์ที่สัมพันธ์กับบริการ (ซอฟต์แวร์) และบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งเราหรือตัวแทนอาจจัดหาให้ในอนาคต 
(b) บริษัทจะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทอื่น แต่บริษัทไม่รับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีที่บริษัทอื่นขัดจังหวะหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย นอกจากนั้นบริษัทสามารถ (และคุณอนุญาต) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่หน่วยงานเอกชน หน่วยงานบังคับกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ราชการ เนื่องจากบริษัทใช้ดุลยพินิจแล้วเชื่อว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการตรวจสอบหรือแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยหรือเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการขอความร่วมมือจากราชการ หรือเพื่อแก้ไข ปฏิเสธการโพสต์ หรือลบข้อมูลหรือสื่อ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
8. การระงับบริการ
(a) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการเมื่อใดก็ได้ตามกำหนดระยะเวลา โดยแจ้งหรือไม่แจ้งก็ได้เพื่อการบำรุงรักษา
(b) คุณรับทราบว่าบริการอาจถูกระงับด้วยเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่สามารถรับประกันว่าคุณจะเข้าถึงบริการหรือบัญชีของคุณ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการระงับบริการ ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการใช้งานอันเป็นเหตุมาจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
(c) บริษัทจะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากการซื้อ (ถ้ามี) ด้วยสาเหตุจากการระงับบริการ และสาเหตุจากเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในย่อหน้า (a) หรือ (b) ของส่วนนี้
9. คำสงวนสิทธิ์การรับประกัน
Moborobo.com เคารพในลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนา App และเจ้าของลิขสิทธิ์ และมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มี App หรือเนื้อหาใดที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนา App และผู้ให้บริการเนื้อหาได้รวมอยู่ในบริการเว็บและฐานข้อมูลของ MoboRobo 
Moborobo.com ได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนา App และเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแจกจ่าย App และเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ MoboRobo พีซีไคลเอนต์ MoboRobo และ mobomarket moborobo.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออคติทุกรูปแบบ ยกเว้นเหตุการณ์ที่อ้างถึงไว้ในที่นี้ เนื่องจากความไม่แม่นยำ สมบูรณ์ อัปเดต รวมทั้งเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการละเลยข้อมูลหรือบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ MoboRobo พีซีไคลเอนต์ MoboRobo หรือ MoboMarket หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ MoboRobo และบริการที่เสนอ MoboRobo ไม่ได้พิสูจน์หรือตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์ในเว็บไซต์ MoboRobo พีซีไคลเอนต์ MoboRobo หรือ MoboMarket
และ Moborobo.com ไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน ความต่อเนื่อง หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ MoboRobo และบริการที่เสนอ และด้วยเหตุนี้จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออคติทุกรูปแบบจากความพร้อมใช้งาน หรือความต่อเนื่องของเว็บไซต์ MoboRobo หรือบริการที่เสนอ รวมทั้งความผิดพลาดจากการเข้าถึงเว็บไซต์ MoboRobo พีซีไคลเอนต์ MoboRobo ที่เสนอบริการนี้
Moborobo.com เชื่อว่าบริษัทอื่นได้รับอนุญาตให้แจกจ่าย App หรือเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ MoboRobo และพีซีไคลเอนต์ MoboRobo; MoboRobo ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออคติเนื่องจากบริการและเนื้อหาของบริษัทอื่นผ่านทางเว็บไซต์ MoboRobo หรือพีซีไคลเอนต์ MoboRobo รวมทั้งสื่อที่บริษัทอื่นเสนอเพื่อจัดการคำร้องขอบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MoboRobo.comไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออคติทุกรูปแบบเนื่องจากบริการและเนื้อหาของบริษัทอื่นผ่านทางเว็บไซต์ MoboRobo หรือพีซีไคลเอนต์ MoboRobo รวมทั้งสื่อที่บริษัทอื่นเสนอเพื่อจัดการคำร้องขอบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MoboRobo ไม่รับผิดชอบต่อการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เกินจริง ความผิดพลาดและการอัปเดตเนื้อหาที่ส่ง จัดเก็บ ได้รับ จัดการ หรือพร้อมใช้งานสำหรับบริการที่จัดหาโดยบริษัทอื่นผ่านเว็บไซต์ MoboRobo หรือพีซีไคลเอนต์ MoboRobo
MoboRobo ให้ความสำคัญกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง หากคุณเป็นผู้พัฒนา App หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ และคุณคิดว่า MoboRobo หรือหุ้นส่วนบริษัทอื่นของ MoboRobo ได้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยแจกจ่าย App หรือเนื้อหาของคุณผ่านทางเว็บไซต์ MoboRobo หรือพีซีไคลเอนต์ MoboRobo หรือ MoboMarket โดยที่คุณไม่ได้อนุญาต โปรดส่งอีเมลถึงเราที่BD@moborobo.com เราจะลบออกโดยทันที
10. ข้อจำกัดความรับผิด
(a) จำนวนสูงสุดของความรับผิดที่บริษัทมีให้ในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย และสาเหตุการดำเนินการ (ทั้งที่อยู่ในสัญญาหรือเป็นการละเมิด (รวมถึงความประมาท) และอื่นๆ) จะไม่เกินกว่าจำนวนรวมค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้บริษัทเพื่อการซื้อ และภายในเดือนเดียวกันที่เกิดเหตุการณ์นั้น ไม่มีเหตุการณ์ใดที่บริษัท หรือผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน บริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือซัพพลายเออร์ ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบริษัทอื่น สำหรับการลงโทษจากเหตุการณ์ต่อเนื่อง หรือความเสียหายโดยไม่มีข้อจำกัด ความเสียหายจากผลกำไรลดลง เพิ่มขึ้น (ไม่ว่าอยู่ในสัญญา ละเมิด รับผิดหรืออื่นๆ) นอกเหนือหรือในการเชื่อมต่อกับบริการ ซอฟต์แวร์ บัญชีของคุณ หรือข้อตกลงนี้ ไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งเตือนถึงความเสียหายนี้อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด ดังนั้นจึงอาจไม่มีผลต่อคุณ
(b) หากคุณซื้อเนื้อหา คุณยอมรับว่าจะปลดความรับผิดทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและใช้งานเนื้อหา ยกเว้นว่าบริษัทรับผิดชอบต่อการจัดหาเนื้อหาดังกล่าวต่อบัญชีของคุณใน MoboRobo
(c) คุณยอมรับว่าจะปลดความรับผิดทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการที่คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ทั้งในกรณีที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหรือกิจกรรมของบริษัทอื่น
(d) คุณยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือลงทะเบียนบริการ MoboRobo
11. ข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบ
คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาและสื่อบนอินเทอร์เน็ตอาจสร้างและปรับปรุงโดยบริษัทอื่น (เช่นคณะกรรมการข้อความผู้ใช้) และบางส่วนของสื่อดังกล่าวอาจมีเนื้อหาลามกอนาจาร มีความรุนแรง หรือผิดกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ในทุกกรณีทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสื่อจากบริษัทอื่นที่เข้าถึงได้ผ่านทางบริการนี้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้งานบริการและอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในเนื้อหาในสื่อของบริษัทอื่นที่จัดไว้ผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์หรือในรูปแบบอื่น
12. ค่าสินไหมทดแทน
หากบริษัทร้องขอ คุณยอมรับว่าจะป้องกัน ชดเชย และไม่ทำความเสียหายต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน บริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือซัพพลายเออร์ ผู้รับอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดทำเนื้อหา และสมาชิกอื่นๆ ของบริการนี้ ให้พ้นจากความเสียหาย ความรับผิด สูญหาย เสียหาย การตัดสิน การเรียกร้อง สาเหตุการกระทำ และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายซึ่งบริษัทอาจประสบ เสียหาย หรือถูกเรียกร้องให้จ่าย ปกป้อง ตกลง (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้) หรือพึงพอใจต่อผลหรือเกิดขึ้นนอกเหนือจากการใช้งานบริการนี้ หรือการที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
13. การยกเลิก
(a) บริษัทอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ (รวมถึงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์และบัญชีของคุณ) ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากคุณละเมิดข้อตกลงหรือฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่นโดยจงใจ หรือถ้าบริษัทไม่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบข้อมูลที่คุณจัดหาให้เรา หรือขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ พูดคุย หรือกิจกรรมของผู้ใช้ใดๆ ซึ่งไม่เหมาะสม และ/หรือฝ่าฝืนจิตวิญญาณของ MoboRobo ตามที่อธิบายไว้ในกฎจรรยาบรรณ หากบริษัทยกเลิกข้อตกลงนี้ภายใต้สถานการณ์ใดๆ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณอีกต่อไปโดยไม่มีการคืนเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระเพื่อซื้อเนื้อหา 
(b) คุณยอมรับว่าหากบริการหรือบัญชีของคุณถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดหรือเป็นเวลาเท่าใดก็ตาม คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยหรือขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายเพื่อซื้อเนื้อหาหรือเงินตราเสมือนที่ไม่ได้ใช้งาน
14. การเยียวยาเพื่อความเป็นธรรม
คุณเห็นด้วยว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างแก้ไขไม่ได้หากข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้นคุณจึงยอมรับว่าบริษัทบริษัทมีสิทธิ์ (โดยไม่มีข้อผูกพัน) ได้รับการเยียวยาเพื่อความเป็นธรรม หากพิสูจน์ได้ถึงความเสียหาย ตามที่กำหนดการละเมิดไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึงการเยียวยาอื่นๆ ตามที่บริษัทมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15. ค่าธรรมเนียมทนาย
หากฝ่ายใดกระทำการหรือดำเนินคดีเพื่อบังคับใช้ตามข้อตกลงนี้ รวมถึงดำเนินการเรียกร้องค่าเยียวยา หรือเพื่อความเสียหายด้วยเหตุของการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ฝ่ายชนะจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมทนายและค่าบริการจากฝ่ายแพ้ตามสมควร
16. ทางเลือกของกฎหมายและสถานที่
ข้อตกลงนี้จัดทำและตีความและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ขัดต่อหลักการของกฎหมายซึ่งต้องนำไปใช้ภายในขอบเขตของกฎหมายอื่น คุณยอมรับว่าการกระทำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะดำเนินคดีเป็นการเฉพาะในรัฐหรือรัฐบาลกลาง (หากไม่ขัดต่อกฎหมายและฝ่ายที่ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลาง) ศาลตั้งอยู่ที่ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
17. ข้อกำหนดทั่วไป
นอกเหนือจากที่จัดไว้ในข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามโดยบริษัทและคุณ หากพบว่าข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ ข้อกำหนดเช่นนี้จะถูกถอนออก ข้อกำหนดส่วนอื่นยังคงบังคับใช้ต่อไป ในการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญาเพื่อการขายสินค้าระหว่างประเทศจะได้รับการสงวนสิทธิ์
การไม่ดำเนินการของเราตามที่คุณหรือผู้อื่นฝ่าฝืนมิได้ละเว้นสิทธิ์ดำเนินการต่อการฝ่าฝืนคล้ายกัน คุณไม่สามารถมอบหมายหรือถ่ายโอนข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์ภายในข้อตกลง และความพยายามไปในทางตรงข้ามถูกยกเลิกโดยไม่ต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ข้อตกลงนี้กำหนดความเข้าใจและข้อตกลงไว้ล่วงหน้าระหว่างบริษัทกับคุณ บริการ และ MoboRobo และข้อตกลงนี้แทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด (ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ถ้ามี) ระหว่างฝ่ายต่างๆ อย่างไรก็ตามสิ่งอื่นในข้อตกลงนี้ ไม่มีการผิดสัญญา เกินเวลา หรือไม่ปฏิบัติในส่วนของบริษัทจะพิจารณาว่าละเมิดข้อตกลง หากเกิดการผิดสัญญา เกินเวลา หรือไม่ปฏิบัติในส่วนของบริษัท หากเกิดการผิดสัญญา เกินเวลา หรือไม่ปฏิบัติจะทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
คุณรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยกดปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่างนี้ และยอมรับความผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข สามารถเลือกไม่สมัครเป็นผู้ใช้บริการนี้ โดยกดปุ่ม "ฉันไม่ยอมรับ" ด้านล่างนี้ ซึ่งคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น MOBOROBO